MemurYeri.Net

Sözleşmeli Memurlar Platformu Cumhurbaşkanımızdan Yardım Talep Ediyor

Sözleşmeli Memurlar Platformu Cumhurbaşkanımızdan Yardım Talep Ediyor

Ülkemizde kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca, 5393/49 sayılı Kanuna tabi olarak; sözleşmeli, idari hizmet sözleşmesi, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında uygulanan çeşitli istihdam modelleri, çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, atama, tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı statülere sahip çalışanlar arasında ücret adaletine ve sosyal eşitliğe ulaşmak imkânsız hale gelmekte, çalışanlarımızın aile birliği sağlanamamaktadır.  

Her ne kadar 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı KHK ve 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmiş olsa da bu tarihten sonra 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 5393/49 sayılı belediye kanunu uyarınca personel istihdamı hız kesmeden devam etmiş, bu statüde çalışan sözleşmeli kamu görevlilerinin sayısı yüzbinleri aşmış, daha önce olduğu gibi kamu personeli, yine 4/A’lı kadrolu, 4/B’li ve 5393/49, 3289, 4924 vb. sözleşmeli şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Tüm bu ayrıma tabi tutulanlar içinde 4+2, 3+1 gibi sistemlere de tabi olmayan sözleşmeliler bulunmakta ve süresiz sözleşmeli olmaktadırlar.

Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda tayin, terfi, izin gibi hakları kısıtlanmış olan Kpss ile atanan başta 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca çalıştırılan personel olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri çerçevesinde güvencesiz olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, kamu istihdamında yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 2011 ve 2013 seçimleri öncesinde yapılan düzenlemelerin içeriğinde ifade edildiği gerekçeler doğrultusunda, benzer bir düzenleme yapılarak 4/B statüsünde istihdam edilenler ile 5393/49 sayılı Kanuna tabi olarak her ne ad altında olursa olsun güvencesiz olarak görev yapan tüm sözleşmeli kamu personelinin 4/A statüsüne geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, sözleşmeli personellerin aileleri ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişiyi sevindirecek ve büyük bir toplumsal beklentiyi karşılayacak olup kamuoyunu rahatlatacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sorunu çözüme ulaştırmak için sizin yardımınızı talep ediyoruz, kamu ve yerel yönetimlerdeki tüm sözleşmeli personelin bu talebine olumlu cevap vereceğinizi, yaklaşık 1,5 milyon vatandaşınızın duasına nail olacağınızı biliyor ve umuyoruz.

Saygılarımızla…

Sözleşmeli Memurlar Platformu

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
    BİR YORUM YAZ
    Scroll Up